Category Archives: Genbrug

Waste?: Hvornår er produkter affald?

Vi ved det godt. Vi er ikke bare forbrugere, vi er overforbrugere. Desværre slipper vi for at forholde hos til konsekvenserne af vores overforbrug på andet end nogle ret abstrakte niveauer (hvem er det lige, der egentlig kan mærke den globale opvarmning). Vi ved som forbrugere ikke nok om, hvor produkterne vi forbruger stammer fra, og hvad de miljømæssige konsekvenser af vores forbrug egentlig er.

Heldigvis er der folk, der er i stand til at forlænge produkters levetid, skabe nye produkter af dem og derigennem gøre en indsats for miljøet. Folkene bag hjemmesiden Waste? har interviewet en broget skare af folk, der har det til fælles, at de arbejder med genbrug. Alt fra kunsterne, tøjproducenter, antropologer, konservatorieuddannede perkussionister osv. bliver interviewet.

Waste? har det beskedne håb, at de små film vil få betragteren til at reflektere over sine egne forbrugs- og genbrugsvaner, og forhåbentlig derigennem vil ændre adfærd til det bedre.

Filmene er en fin motivation, da de ikke er dommedagsprofetier og løftede pegefingre, men i stedet beskæftiger sig med, hvad man kan gøre i handling. Lige her og nu.

Waste? skriver om sig selv:
We live in a culture in which products are designed to be consumed and disposed of in volume. Rarely are consumers or manufacturers held responsible for the environmental repercussions of this model. As a result, individuals have lost touch with product origins and the impact of their consumption.
However, Waste? is not a doomsday story. This series features spirited individuals that survive or create using waste. Their stories will educate and motivate attitudinal and behavioral change. Waste? explores what motivates people to reuse waste through conversations with garbage anthropologists, yardists, artists and companies. The intent is for viewers to reflect on their relationship with waste, recycling habits, consumption patterns, and to take relevant action.

Waste? Vs. New Belgium Brewing


Waste? Vs. Patagonia


Waste? Vs. Junkman

Reklamer

Freegans og Recycle Bank: Affald er en ny valuta

I krisetider får man øjnene op for potentialerne i produkter, man normalt ikke kærer sig om. Sagt med andre ord: Affald er hot!

Vestlige samfund overproducerer i skræmmende grad, så det kan kun bifaldes, at folk har fået øjnene op for alternative måder at bruge affald på.
Personerne, der i opgøret med de eksisterende økonomier, lever af, hvad andre betragter som affald, kaldes Freegans.

Forbes Magazine har et interessant interview med Darren Atkinson, der må betragtes som noget af en connoisseur, når det kommer til affald. Darren Atkinson tjener til dagen og vejen ved at finde og sælge produkter, som andre har smidt ud:

Atkinson has built an empire collecting high-tech junk out of corporate trash bins, repairing it and selling the second-hand goods to customers worldwide on sites like eBay and Craigslist.

It started when a punk-rock neighbor in his rooming house tipped Atkinson off to the amplifiers to be found in the dumpsters at Bose. As a marginally employed drummer recently arrived from rural North Ontario, Atkinson was motivated to check it out for himself–and thus began an illustrious career in garbage. Before long, Atkinson was recovering dozens of 386 motherboards–the 486 chip had just come out, making older machines obsolete–and selling them at garage sales. This connected him with a network of smart, broke, geeky students and early new-media types who helped him learn what was worth keeping and was just junk, and before long, Atkinson was making money hand over fist.

Recycle Bank: Belønning for genbrug
Et andet godt eksempel på at affald er en valuta, er amerikanske Recycle Bank. Registrerede brugere af Recycle Bank har en særlig skraldespand med en indbygget RFID-chip – i den skraldespand smider man alt genbrugeligt affald ud.

Når skraldespanden tømmes, vejes affaldet og RFID-chippen læses, så Recycle Bank kan se, hvem det tilhørte.
Vægten af affald sendt til genbrug veksles så til rabatkuponer til lokale og nationale supermarkeder. Rabatkuponerne mailes til brugerne.

Recycle Bank har også introduceret et nyt genbrugssystem, der mest af alt minder om en de automater, hvor man afleverer flasker til genbrug. I Recycle Banks automater kan man aflevere aluminiumsdåser, glasflasker, pap og plasticbeholdere. Når man har indleveret affaldet, indlæser man sit brugerkort, hvor der også sidder en RFID-chip i, og man honoreres så med rabatkuponer til supermarkeder.

Der går forhåbentligt ikke længe, før lignende ordninger ser dagens lys i Danmark. Det vil helt sikkert være motiverende for mange forbrugere med en kontant belønning for genbrug. Indtil den dag oprinder, må vi hente vores belønning i den til tider lidt abstrakte størrelse: god samvittighed.

Her en lidt for lang, men god video om Recycle Bank